Thursday, January 2, 2014

प्रभाव

169. प्रभाव

बीस टा लाउडिस्पिकरसँ बहराइत झमकौआ गीत दसो दिशाकेँ झनझना रहल छल ।मंचपर नर्तकी अंग प्रदर्शन करैत डाँर लचका रहल छल ।मंचक एक कोनमे गामक किछु कहबैका/नेताक द्वारा दारूक बोतल तोड़ल जा रहल छल ।किछु तँ दारूक नशा संग अश्लील इशारा करैत नर्तकीक संग नाचि रहल छल आ किछु पैसा उड़ा रहल छल ।मंचपर नर्तकीक संग नाचैत पति, बेटा आ बापकेँ दर्शक दिर्घामे बैसल ओकर पत्नी, माए आ बेटा-बेटी देख रहल छल ।दोसर दिन पक्किया खबरि उड़लै जे मंचासिन दू कहबैकाक बेटी-बेटा ककरो संग अश्लील काज करैत पकड़ाएल ।

अमित मिश्र

No comments:

Post a Comment